Välj språk

|

Här, försäljning och leverans hittar du här all nödvändig information när du handlar med danska Rotation Plast.


Villkoren gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om du har ytterligare frågor under försäljning och leverans, är du välkommen att kontakta oss.

 

Försäljning och leveransvillkor (2015)


1 Indledning

1.1 Följande villkor gäller för alla leveranser om det inte finns annat skriftligt avtal.

2 Erbjudanden.

2.1 Alla erbjudanden måste ske skriftligen för att vara giltigt. I fall av force-majeeure förbehåller vi oss rätten att ställa in eller skjuta upp leveransen.

3 Priser

3.1 Alla priser är listpriser fritt fabrik Kalvehave exkl. moms. Moms och vi förbehåller oss rätten att justera dessa genom stigande råvarupriser, olja och andra kostnader.

3.2 Prislistor är informativ och aktuella priset kommer att ligga på den angivna orderbekräftelsen.

5 Betalning

5.1 Betalningsvillkor för kundkonton är 30 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.

5.2 Betalningsvillkor för privatkunder, netto likvida medel - som redovisas här DRP kontonummer och kunden betalar det överenskomna priset före insamling / leverans av varor till / från DRP.

5.3 Form Tools betalas med 50% vid beställning och 50% genom att skicka testet.

5.4 Ränta skall beräknas från fakturadatum förseningsavgift.

5.5 Uppfyller köparen inte betalar villkor, eller överväga säljaren köparen för att inte kunna uppfylla sina förpliktelser, kan säljaren stoppa detta och efterföljande leveranser, om inte köpeskillingen betalas kontant eller betryggande säkerhet ges.

6 Leverans

6.1 Allt sjöfarten är fritt fabrik, om inte annat avtalats. Allt sjöfarten är på köparens risk och bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

6.2 Säljaren förbehåller sig rätten att over-/underlevere med 10%. 

7 Avbeställning

7.1 Om en beställning varor eller ändamål produktionen lanseras, kan uppsägning inte ske.

8. Klagomål

8.1 Klagomål skall vara skriftlig och lämnas in inom 8 dagar från leveransdatum, med angivande av fakturanummer, ordernummer, ritningsnummer, beställningsstorlek, antalet defekta enheter och klagomål, för som köparen annars förlorar alla anspråk mot säljaren avseende på de varor som sålts.

8.2 Säljaren ansvarar inte för kostnader och utgifter i samband med anspråk utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. UtanSäljarens förhandstillstånd emot varor inte kan återlämnas. 

9 Byte

9.1 För produkter som säljs efter behandlas eller behandlas av andra än säljaren, säljarens utfästelser enda punkten i rått tillstånd.

9.2 Säljaren är ansvarig för de skador som de varor som säljs orsak, om det kan visas att skadan orsakats av ett misstag som gjorts av säljaren eller hans folk.

9.3 Säljaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av fel eller brister i ritningar eller instruktioner.

9.4 Ritningar och konstruktioner görs i god tro, men säljaren ansvarar inte för fel till följd av detta, om det inte finns skriftligt från leverantören.

9.5 Säljaren skall också ansvara för skador som orsakas under beräkningen och råd när ansvaret direkt uppstår kopplade till försäljning av produkter som levereras.

9.6 Säljaren skall aldrig vara ansvarig för utebliven vinst eller indirekta förluster.

9.7 Säljarens produktansvar kan inte överstiga säljarens försäkring.

9.8 I den mån säljaren ansvarig i samband med användning, som köparens användning av sålda varor - inklusiveÅterförsäljning - är köparen skyldig att ersätta säljaren av det ansvar som detta kan genomföras i den utsträckning att ansvaret går utöver avtalade gränser. Köparen är skyldig att bli stämd i samma domstol som behandlar krav mot säljaren när det gäller de varor som sålts.

10 Form Verktyg

10.1 Formverktygen förblir DRP egendom och underhålls av DRP även om dessa helt eller delvis betalas av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Även formværtøjerne helt eller delvis betalas av kunden, kommer de inte att krävas ges eller presenteras för användning på annat håll på grund av inslaget av konkurrens.

 

LEVERANTÖRER

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

Industrial & Manufacturing

Plast – behållare, kar, lådor, vattentank o.s.v.

Här hittar du ett stort utbud av olika plastföremål för industri och tillverkning. Oavsett om du behöver cylindriska eller koniska silor för vattenrening, cylindriska eller koniska behållare i plast, palltankar, kar, specialbehållare eller något annat, har vi har lösningen för dig.
Dansk Rotations Plastic erbjuder en lång rad produkter för olika branscher. I översikten nedan kan du se hela vårt produktutbud. Har du frågor om vårt sortiment av plastföremål – behållare, kar, dricksvattentank, silor eller lådor - för industriell produktion, kan du kontakta oss. Vi är alltid redo med goda råd och vägledning om plast och plastföremål.

Danska Rota Plast erbjuder även produkter Inuti är dessa områden:

Miljö och jordbruk
Barn & Fritid
Marine

Visste du att?

Man söker desperat efter en teknik för att framställa stora plastföremål på ett någorlunda enkelt sätt.

Experiment gjordes med gjutningen av polyetengranulat i vissa råjärn mögel, som upphettades upp och resultatet blev därefter.

Du kan inte smälta granulerna ut till färdiga fartyg, men kunde se möjligheterna.

Plastpulver var fallet, det kan smälta fullständigt samman till färdiga produkter som till exempel vattentank, plastbehållare och många andra liknande produkter.

 
 

Behöver du en dricksvattentank eller vattentank?

Hos Dansk Rotations Plastic hittar du alltid ett stort urval av olika typer av vattentankar för industri och produktion. Vi har både små praktiska tankar och mycket stora lagertankar som kan rymma över 2 000 liter. Vi har flera tankar som är godkända för lagring av dricksvatten och andra livsmedel. De kan vara lite svåra att hitta på vår webbplats eftersom de placeras under olika kategorier, så om du letar efter den här typen av tank rekommenderar vi att du kontaktar oss antingen via telefon eller mail.

Vi har ett stort standardsortiment, men utöver detta tillverkar vi också på beställning. Vi rotationsstöper alla typer av plast och löser många specialuppgifter där vi också ger råd om design, konstruktion och styrkeberäkning. Så om du har ett projekt där du behöver en vattentank med en mycket specifik form eller storlek kan vi hjälpa till med både utveckling och produktion.

Plastbehållare för industri- och tillverkning

Vattentankar, plastbehållare och andra kärl av plast är viktiga komponenter för att tillverkningen ska flyta på. Det är viktigt att investera i praktiska trotjänare av hög kvalitet som tål att användas år efter år. Våra produkter av kvalitetsplast finns i en mängd olika varianter för förvaring av olika vätskor, livsmedel, dricksvatten och plantering. Storlekarna såväl som formen varierar. Köp flera olika sorter och använd dem till både förvaring och hantering av olika produkter. Några av produkterna är fyrkantiga och fungerar därmed som stapelbara boxar, något som underlättar vid transport och förvaring.

Plast är ett tåligt och lättviktigt material som är enkelt att rengöra. Dessutom har plasten goda isolerande egenskaper som gör att innehållet förvaras optimalt.

I utbudet finns bland annat brickor som är särskilt utvalda och godkända för att användas i livsmedelsindustrin. De allra flesta har ordentliga kanter som gör dem enkla att greppa. Dessutom har vi tankar som också är speciellt godkända för att förvara dricksvatten i.

Campingentusiasten eller båtägaren har stor nytta av tankarna för förvaring av bränsle. Oavsett om du är privatperson eller arbetar inom industrin finns det alltså något som kan förenkla din vardag.

Några av våra behållare är särskilt ämnade för att förvara farliga vätskor inom kemikalieproduktionen. De går att försegla med ett rejält lock. För dig som arbetar inom fiskenäringen finns det flera olika praktiska kärl, bland annat ett avlångt för förvaring av ål. Kärlet har ett ordentligt handtag för enklare hantering.

Handla från vårt breda sortiment och upptäck fördelarna med de tåliga och smidiga plastbehållarna.

Fördelar med rotationsgjutna plastdelar