Välj språk

|

Här, försäljning och leverans hittar du här all nödvändig information när du handlar med danska Rotation Plast.


Villkoren gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om du har ytterligare frågor under försäljning och leverans, är du välkommen att kontakta oss.

 

Försäljning och leveransvillkor (2015)


1 Indledning

1.1 Följande villkor gäller för alla leveranser om det inte finns annat skriftligt avtal.

2 Erbjudanden.

2.1 Alla erbjudanden måste ske skriftligen för att vara giltigt. I fall av force-majeeure förbehåller vi oss rätten att ställa in eller skjuta upp leveransen.

3 Priser

3.1 Alla priser är listpriser fritt fabrik Kalvehave exkl. moms. Moms och vi förbehåller oss rätten att justera dessa genom stigande råvarupriser, olja och andra kostnader.

3.2 Prislistor är informativ och aktuella priset kommer att ligga på den angivna orderbekräftelsen.

5 Betalning

5.1 Betalningsvillkor för kundkonton är 30 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.

5.2 Betalningsvillkor för privatkunder, netto likvida medel - som redovisas här DRP kontonummer och kunden betalar det överenskomna priset före insamling / leverans av varor till / från DRP.

5.3 Form Tools betalas med 50% vid beställning och 50% genom att skicka testet.

5.4 Ränta skall beräknas från fakturadatum förseningsavgift.

5.5 Uppfyller köparen inte betalar villkor, eller överväga säljaren köparen för att inte kunna uppfylla sina förpliktelser, kan säljaren stoppa detta och efterföljande leveranser, om inte köpeskillingen betalas kontant eller betryggande säkerhet ges.

6 Leverans

6.1 Allt sjöfarten är fritt fabrik, om inte annat avtalats. Allt sjöfarten är på köparens risk och bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

6.2 Säljaren förbehåller sig rätten att over-/underlevere med 10%. 

7 Avbeställning

7.1 Om en beställning varor eller ändamål produktionen lanseras, kan uppsägning inte ske.

8. Klagomål

8.1 Klagomål skall vara skriftlig och lämnas in inom 8 dagar från leveransdatum, med angivande av fakturanummer, ordernummer, ritningsnummer, beställningsstorlek, antalet defekta enheter och klagomål, för som köparen annars förlorar alla anspråk mot säljaren avseende på de varor som sålts.

8.2 Säljaren ansvarar inte för kostnader och utgifter i samband med anspråk utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. UtanSäljarens förhandstillstånd emot varor inte kan återlämnas. 

9 Byte

9.1 För produkter som säljs efter behandlas eller behandlas av andra än säljaren, säljarens utfästelser enda punkten i rått tillstånd.

9.2 Säljaren är ansvarig för de skador som de varor som säljs orsak, om det kan visas att skadan orsakats av ett misstag som gjorts av säljaren eller hans folk.

9.3 Säljaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av fel eller brister i ritningar eller instruktioner.

9.4 Ritningar och konstruktioner görs i god tro, men säljaren ansvarar inte för fel till följd av detta, om det inte finns skriftligt från leverantören.

9.5 Säljaren skall också ansvara för skador som orsakas under beräkningen och råd när ansvaret direkt uppstår kopplade till försäljning av produkter som levereras.

9.6 Säljaren skall aldrig vara ansvarig för utebliven vinst eller indirekta förluster.

9.7 Säljarens produktansvar kan inte överstiga säljarens försäkring.

9.8 I den mån säljaren ansvarig i samband med användning, som köparens användning av sålda varor - inklusiveÅterförsäljning - är köparen skyldig att ersätta säljaren av det ansvar som detta kan genomföras i den utsträckning att ansvaret går utöver avtalade gränser. Köparen är skyldig att bli stämd i samma domstol som behandlar krav mot säljaren när det gäller de varor som sålts.

10 Form Verktyg

10.1 Formverktygen förblir DRP egendom och underhålls av DRP även om dessa helt eller delvis betalas av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Även formværtøjerne helt eller delvis betalas av kunden, kommer de inte att krävas ges eller presenteras för användning på annat håll på grund av inslaget av konkurrens.

 

LEVERANTÖRER

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

Kompetenser

Plast – produktion och gjutning

Vi producerar rotationsgjutna plastföremål från 0,5 liter upp till 15 000 liter. Vi har under årens lopp löst många uppgifter inom den industriella, offentliga och privata sektorn, inklusive produktion av livsmedelsgodkänd plast. Vi specialutformar, utvecklar och tillverkar även specialprodukter i plast och uppfyller alltid våra kunders krav och behov.

Formverkstad för plast i Danmark

Vid vår avdelning i Kalvehave på Sydsjälland har vi en egen formverkstad där vi med stor noggrannhet tillverkar de flesta formverktyg vi använder. Vi har också en anläggning för plast produktion, där vi tillverkar rotationsgjutna plastföremål från 0,5 liter upp till 2 000 liter.

Rotationsgjutning, montering och slutbehandling

Vid vår avdelning i Viemose, som också ligger på Sydsjälland, utför vi plast gjutning av plastföremål från 500 liter till 15 000 liter. I Viemose utför vi även montering och slutbehandling av plastföremålen så att de är färdiga att levereras till kunden. Här har vi också vår egen kvarn där vi maler ned polyeten, som sedan kan återanvändas i plastföremål som lämpar sig för tillverkning med återvunnen plast.

Pionjärer inom rotationsplast

Vi är pionjärer inom rotationsgjutning och kan erbjuda företag och privatpersoner några av de mest unika plastprodukterna idag. Vi har varit med från början, när tillverkning av stora plastbehållare var en besvärlig process, till idag, när vår avancerade teknik gör det möjligt att tillverka plast för alla typer av behållare och i alla former. Det är viktigt för oss att alltid vara uppdaterade kring den senaste tekniken och de senaste trenderna inom plast produktion och plast gjutning.

Specialutveckling av plastföremål

Vid större projekt deltar designers och arkitekter i utvecklingen av slutprodukten till kunden. Vi värdesätter design och effektivitet och strävar efter att skapa de mest optimala ramarna för produktutveckling. Behöver du hjälp med ett projekt eller vill ha en offert kan du kontakta våra tekniker. Detta gäller även om du letar efter en produkt som vi mot förmodan inte i vårt standardsortiment.

Pionjärer i roterande plast

img 1

Vi är verkligen pionjärer inom rotationsgjutning, erbjuder vi företag och privata konsumenter några av de mest unika plastprodukter.

Projekt

För större projekt kommer att vara inblandade designers och arkitekter för att utveckla den slutliga produkten till kunden, så att du kan lägga så stor vikt vid effektivitet och design som möjligt.

Slutligen, en av våra tekniker för en chatt och få en offert, även om du
letar efter en produkt som vi inte funnit att erbjuda i vår standardprogram.

Gå till kontaktsidan

Fördelar med rotationsgjutna plastdelar