Välj språk

|

Här, försäljning och leverans hittar du här all nödvändig information när du handlar med danska Rotation Plast.


Villkoren gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om du har ytterligare frågor under försäljning och leverans, är du välkommen att kontakta oss.

 

Försäljning och leveransvillkor (2015)


1 Indledning

1.1 Följande villkor gäller för alla leveranser om det inte finns annat skriftligt avtal.

2 Erbjudanden.

2.1 Alla erbjudanden måste ske skriftligen för att vara giltigt. I fall av force-majeeure förbehåller vi oss rätten att ställa in eller skjuta upp leveransen.

3 Priser

3.1 Alla priser är listpriser fritt fabrik Kalvehave exkl. moms. Moms och vi förbehåller oss rätten att justera dessa genom stigande råvarupriser, olja och andra kostnader.

3.2 Prislistor är informativ och aktuella priset kommer att ligga på den angivna orderbekräftelsen.

5 Betalning

5.1 Betalningsvillkor för kundkonton är 30 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.

5.2 Betalningsvillkor för privatkunder, netto likvida medel - som redovisas här DRP kontonummer och kunden betalar det överenskomna priset före insamling / leverans av varor till / från DRP.

5.3 Form Tools betalas med 50% vid beställning och 50% genom att skicka testet.

5.4 Ränta skall beräknas från fakturadatum förseningsavgift.

5.5 Uppfyller köparen inte betalar villkor, eller överväga säljaren köparen för att inte kunna uppfylla sina förpliktelser, kan säljaren stoppa detta och efterföljande leveranser, om inte köpeskillingen betalas kontant eller betryggande säkerhet ges.

6 Leverans

6.1 Allt sjöfarten är fritt fabrik, om inte annat avtalats. Allt sjöfarten är på köparens risk och bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

6.2 Säljaren förbehåller sig rätten att over-/underlevere med 10%. 

7 Avbeställning

7.1 Om en beställning varor eller ändamål produktionen lanseras, kan uppsägning inte ske.

8. Klagomål

8.1 Klagomål skall vara skriftlig och lämnas in inom 8 dagar från leveransdatum, med angivande av fakturanummer, ordernummer, ritningsnummer, beställningsstorlek, antalet defekta enheter och klagomål, för som köparen annars förlorar alla anspråk mot säljaren avseende på de varor som sålts.

8.2 Säljaren ansvarar inte för kostnader och utgifter i samband med anspråk utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. UtanSäljarens förhandstillstånd emot varor inte kan återlämnas. 

9 Byte

9.1 För produkter som säljs efter behandlas eller behandlas av andra än säljaren, säljarens utfästelser enda punkten i rått tillstånd.

9.2 Säljaren är ansvarig för de skador som de varor som säljs orsak, om det kan visas att skadan orsakats av ett misstag som gjorts av säljaren eller hans folk.

9.3 Säljaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av fel eller brister i ritningar eller instruktioner.

9.4 Ritningar och konstruktioner görs i god tro, men säljaren ansvarar inte för fel till följd av detta, om det inte finns skriftligt från leverantören.

9.5 Säljaren skall också ansvara för skador som orsakas under beräkningen och råd när ansvaret direkt uppstår kopplade till försäljning av produkter som levereras.

9.6 Säljaren skall aldrig vara ansvarig för utebliven vinst eller indirekta förluster.

9.7 Säljarens produktansvar kan inte överstiga säljarens försäkring.

9.8 I den mån säljaren ansvarig i samband med användning, som köparens användning av sålda varor - inklusiveÅterförsäljning - är köparen skyldig att ersätta säljaren av det ansvar som detta kan genomföras i den utsträckning att ansvaret går utöver avtalade gränser. Köparen är skyldig att bli stämd i samma domstol som behandlar krav mot säljaren när det gäller de varor som sålts.

10 Form Verktyg

10.1 Formverktygen förblir DRP egendom och underhålls av DRP även om dessa helt eller delvis betalas av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Även formværtøjerne helt eller delvis betalas av kunden, kommer de inte att krävas ges eller presenteras för användning på annat håll på grund av inslaget av konkurrens.

 

LEVERANTÖRER

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

Miljö-behållare

Miljöcontainer / Återvinningscontainer

Här hittar du ett stort utbud av olika typer av miljöcontainrar. Oavsett om du behöver en återvinningscontainer för insamling av glas och flaskor, papper och kartong, vanligt avfall eller kemikalier så har vi en miljöcontainer som uppfyller dina behov och krav.

Många olika slags miljöcontainrar

Du kan alltid vara säker på att hitta en miljöcontainer för just dina behov. Vi har återvinningscontainrar i många olika storlekar och för olika ändamål.

Om du har frågor kring vilken typ av återvinningscontainer som passar bäst för ett visst syfte kan du kontakta oss. Du är alltid välkommen att ringa oss på 0045 55 38 01 02 eller använda vårt kontaktformulär på kontaktsidan. Vi återkommer så snart som möjligt med svar på din förfrågan angående containrar.

Visste du att?

Man söker desperat efter en teknik för att framställa stora plastföremål på ett någorlunda enkelt sätt.

Experiment gjordes med gjutningen av polyetengranulat i vissa råjärn mögel, som upphettades upp och resultatet blev därefter.

Du kan inte smälta granulerna ut till färdiga fartyg, men kunde se möjligheterna.

Plastpulver var fallet, det kan smälta fullständigt samman till färdiga produkter.

 
 
Varenr: 50L Miljøbox åben
Shop nu

Skralde spand åben

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1,2 m3 Glas Container
Shop nu

Återvinningscontainer

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1,2 m3 Papir Container
Shop nu

Återvinningscontainer

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1,8 m3 Glas Container
Shop nu

1,8 m3 Glasbehållare

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1,8 m3 Papir Container
Varenr: 100 -10
Shop nu

Avfallsbehållare

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: LyskildeContainer
Shop nu

Miljö Container, glödlamps-container

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 290 liter papir
Shop nu

Återvinnings behållare

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 2,2 m3 R98
Shop nu

Återvinning Behållare

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Smidig återvinning med en praktisk miljöcontainer av hög kvalitet

De allra flesta strävar efter att källsortera sitt avfall. Föreningar och hyresvärdar tillhandahåller oftast sorteringskärl eller speciella påsar där boende kan sortera sitt skräp. Det kan ibland vara krångligt att veta vad för typ av avfall som passar i respektive kärl. Vanligtvis brukar man dela in avfallet i kategorierna hushållssopor, papper, plast, glas och metall. Det är viktigt att ha en miljöcontainer som är rätt utformad för ändamålet.

Här finner du ett större utbud av olika sorters avfallskärl. De är robust byggda och är ett diskret inslag i soprummet eller på återvinningsstationen. Ordning och reda skapar incitament för boende att ta hand om sina sopor på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har bland annat en avfallsbehållare för mindre sopor. Du finner även en stor återvinningscontainer i sortimentet för glas och flaskor med bullerdämpning. När du väl kastat ner glasen i containern förvaras de oåtkomligt för allmänheten. Dessutom försvårar öppningen för inkastning av fyrverkerier. En liknande variant för papper och papp finns också. Dessa återvinningscontainrar har snygg dämpad grön eller svart färg. De är räfflade på utsidan vilket försvårar för uppsättning av affischer.

Miljöcontainer för specifikt avfall

Förutom de vanliga hushållsoporna erbjuder vi också en återvinningscontainer för mer specifika typer av avfall. Bland annat finner du en en kemikalietank för förvaring av farliga vätskor. Glödlampor bör sorteras enskilt. Nu blir det enklare att samla alla på ett säkert och smidigt i en robust miljöcontainer med lock och hjul.

Satsa på ordentliga miljöcontainers av god kvalitet som underlättar källsorteringen!

Fördelar med rotationsgjutna plastdelar