Välj språk

|

Här, försäljning och leverans hittar du här all nödvändig information när du handlar med danska Rotation Plast.


Villkoren gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om du har ytterligare frågor under försäljning och leverans, är du välkommen att kontakta oss.

 

Försäljning och leveransvillkor (2015)


1 Indledning

1.1 Följande villkor gäller för alla leveranser om det inte finns annat skriftligt avtal.

2 Erbjudanden.

2.1 Alla erbjudanden måste ske skriftligen för att vara giltigt. I fall av force-majeeure förbehåller vi oss rätten att ställa in eller skjuta upp leveransen.

3 Priser

3.1 Alla priser är listpriser fritt fabrik Kalvehave exkl. moms. Moms och vi förbehåller oss rätten att justera dessa genom stigande råvarupriser, olja och andra kostnader.

3.2 Prislistor är informativ och aktuella priset kommer att ligga på den angivna orderbekräftelsen.

5 Betalning

5.1 Betalningsvillkor för kundkonton är 30 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.

5.2 Betalningsvillkor för privatkunder, netto likvida medel - som redovisas här DRP kontonummer och kunden betalar det överenskomna priset före insamling / leverans av varor till / från DRP.

5.3 Form Tools betalas med 50% vid beställning och 50% genom att skicka testet.

5.4 Ränta skall beräknas från fakturadatum förseningsavgift.

5.5 Uppfyller köparen inte betalar villkor, eller överväga säljaren köparen för att inte kunna uppfylla sina förpliktelser, kan säljaren stoppa detta och efterföljande leveranser, om inte köpeskillingen betalas kontant eller betryggande säkerhet ges.

6 Leverans

6.1 Allt sjöfarten är fritt fabrik, om inte annat avtalats. Allt sjöfarten är på köparens risk och bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

6.2 Säljaren förbehåller sig rätten att over-/underlevere med 10%. 

7 Avbeställning

7.1 Om en beställning varor eller ändamål produktionen lanseras, kan uppsägning inte ske.

8. Klagomål

8.1 Klagomål skall vara skriftlig och lämnas in inom 8 dagar från leveransdatum, med angivande av fakturanummer, ordernummer, ritningsnummer, beställningsstorlek, antalet defekta enheter och klagomål, för som köparen annars förlorar alla anspråk mot säljaren avseende på de varor som sålts.

8.2 Säljaren ansvarar inte för kostnader och utgifter i samband med anspråk utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. UtanSäljarens förhandstillstånd emot varor inte kan återlämnas. 

9 Byte

9.1 För produkter som säljs efter behandlas eller behandlas av andra än säljaren, säljarens utfästelser enda punkten i rått tillstånd.

9.2 Säljaren är ansvarig för de skador som de varor som säljs orsak, om det kan visas att skadan orsakats av ett misstag som gjorts av säljaren eller hans folk.

9.3 Säljaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av fel eller brister i ritningar eller instruktioner.

9.4 Ritningar och konstruktioner görs i god tro, men säljaren ansvarar inte för fel till följd av detta, om det inte finns skriftligt från leverantören.

9.5 Säljaren skall också ansvara för skador som orsakas under beräkningen och råd när ansvaret direkt uppstår kopplade till försäljning av produkter som levereras.

9.6 Säljaren skall aldrig vara ansvarig för utebliven vinst eller indirekta förluster.

9.7 Säljarens produktansvar kan inte överstiga säljarens försäkring.

9.8 I den mån säljaren ansvarig i samband med användning, som köparens användning av sålda varor - inklusiveÅterförsäljning - är köparen skyldig att ersätta säljaren av det ansvar som detta kan genomföras i den utsträckning att ansvaret går utöver avtalade gränser. Köparen är skyldig att bli stämd i samma domstol som behandlar krav mot säljaren när det gäller de varor som sålts.

10 Form Verktyg

10.1 Formverktygen förblir DRP egendom och underhålls av DRP även om dessa helt eller delvis betalas av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Även formværtøjerne helt eller delvis betalas av kunden, kommer de inte att krävas ges eller presenteras för användning på annat håll på grund av inslaget av konkurrens.

 

LEVERANTÖRER

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

Om oss

Om oss/ DRP

Danska Rotationer Plast ApS grundades redan 1965 av Ib Avslutar gård.

Danska Rotationer Plast ApS (DRP) är en 100% familjeägt särskild fabrik för rotationsformade plast.


Ib Slutar varvet räckte rodret till sina barn år 2001Michael Ends gård,Hans Slutar gårdochVicki Ends gårdSom idag tillsammans holdingbolagets dagliga verksamheten och ansvar för de cirka 20 anställda.

Med våra mer än 45 års samlad erfarenhet i rotationsgjutning, löste DRP både inom den privata och kommunala sektorn många speciella projekt inomrotationsgjutna plastdelar.

 

Med vår mångåriga erfarenhet har vi en gedigen kunskap om branschen och vi för närvarande täcker en stor del av den danska och europeiska marknaden.

År 1976 bildade en internationell sammanslutning av rotationsstøbere kallas"ARM"ENssociation avRotationalMoulders som DRP har varit medlem sedan. Vi har på detta sätt ett mycket stort och internationellt nätverk, så DRP är verkligen en av pionjärerna inom rotationsgjutning.img 1

Vad är rotationsformningen?

Det är en process i vilken medelst enyttre form av metall, eller aluminium, som är uppvärmd under rotation, formning av termoplastiska material i pulverform till färdiga hulemner av praktiskt taget vilken form och storlek, begränsad av kapaciteten hos den roterbara matrisen.

Fördelarna med processen är: Låg kostnad form små serier, potentiella patienter, färger att beställa, snabb leverans.

En liten pionjär historia av plast

Desperat eftersträvas en teknik för tillverkning av stora plastföremål i ett relativt lätt sätt.

Du gjorde experiment med gjutning av polyetengranulat i vissa primitiva järn formar, som värmas upp och resultatet blev därefter.

Du kunde inte smälta granulat ut den färdiga fartyget, men kunde se möjligheterna.

Plastpulver var fallet, skulle det vara smidigt smält till färdiga produkter.

Under många år, användes endast enkel rotation kring en axel.

Det var för besvärligt att fylla formarna helt med pulver och efter en tid dränera överflödigt material igen och glans produkter är klar.

Dubbel rotation är uppenbarligen fallet i dag och har varit i många år.

Rotationen sätts av produkt form och natur, och man kan således få en jämn tjocklek i ca. 1mm.

Nya högteknologiska kvæes ger fullständig jämn pulver.

Fördelar med rotationsgjutna plastdelar