Välj språk

|

Här, försäljning och leverans hittar du här all nödvändig information när du handlar med danska Rotation Plast.


Villkoren gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om du har ytterligare frågor under försäljning och leverans, är du välkommen att kontakta oss.

 

Försäljning och leveransvillkor (2015)


1 Indledning

1.1 Följande villkor gäller för alla leveranser om det inte finns annat skriftligt avtal.

2 Erbjudanden.

2.1 Alla erbjudanden måste ske skriftligen för att vara giltigt. I fall av force-majeeure förbehåller vi oss rätten att ställa in eller skjuta upp leveransen.

3 Priser

3.1 Alla priser är listpriser fritt fabrik Kalvehave exkl. moms. Moms och vi förbehåller oss rätten att justera dessa genom stigande råvarupriser, olja och andra kostnader.

3.2 Prislistor är informativ och aktuella priset kommer att ligga på den angivna orderbekräftelsen.

5 Betalning

5.1 Betalningsvillkor för kundkonton är 30 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.

5.2 Betalningsvillkor för privatkunder, netto likvida medel - som redovisas här DRP kontonummer och kunden betalar det överenskomna priset före insamling / leverans av varor till / från DRP.

5.3 Form Tools betalas med 50% vid beställning och 50% genom att skicka testet.

5.4 Ränta skall beräknas från fakturadatum förseningsavgift.

5.5 Uppfyller köparen inte betalar villkor, eller överväga säljaren köparen för att inte kunna uppfylla sina förpliktelser, kan säljaren stoppa detta och efterföljande leveranser, om inte köpeskillingen betalas kontant eller betryggande säkerhet ges.

6 Leverans

6.1 Allt sjöfarten är fritt fabrik, om inte annat avtalats. Allt sjöfarten är på köparens risk och bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

6.2 Säljaren förbehåller sig rätten att over-/underlevere med 10%. 

7 Avbeställning

7.1 Om en beställning varor eller ändamål produktionen lanseras, kan uppsägning inte ske.

8. Klagomål

8.1 Klagomål skall vara skriftlig och lämnas in inom 8 dagar från leveransdatum, med angivande av fakturanummer, ordernummer, ritningsnummer, beställningsstorlek, antalet defekta enheter och klagomål, för som köparen annars förlorar alla anspråk mot säljaren avseende på de varor som sålts.

8.2 Säljaren ansvarar inte för kostnader och utgifter i samband med anspråk utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. UtanSäljarens förhandstillstånd emot varor inte kan återlämnas. 

9 Byte

9.1 För produkter som säljs efter behandlas eller behandlas av andra än säljaren, säljarens utfästelser enda punkten i rått tillstånd.

9.2 Säljaren är ansvarig för de skador som de varor som säljs orsak, om det kan visas att skadan orsakats av ett misstag som gjorts av säljaren eller hans folk.

9.3 Säljaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av fel eller brister i ritningar eller instruktioner.

9.4 Ritningar och konstruktioner görs i god tro, men säljaren ansvarar inte för fel till följd av detta, om det inte finns skriftligt från leverantören.

9.5 Säljaren skall också ansvara för skador som orsakas under beräkningen och råd när ansvaret direkt uppstår kopplade till försäljning av produkter som levereras.

9.6 Säljaren skall aldrig vara ansvarig för utebliven vinst eller indirekta förluster.

9.7 Säljarens produktansvar kan inte överstiga säljarens försäkring.

9.8 I den mån säljaren ansvarig i samband med användning, som köparens användning av sålda varor - inklusiveÅterförsäljning - är köparen skyldig att ersätta säljaren av det ansvar som detta kan genomföras i den utsträckning att ansvaret går utöver avtalade gränser. Köparen är skyldig att bli stämd i samma domstol som behandlar krav mot säljaren när det gäller de varor som sålts.

10 Form Verktyg

10.1 Formverktygen förblir DRP egendom och underhålls av DRP även om dessa helt eller delvis betalas av kunden, om inte annat avtalats skriftligen.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Även formværtøjerne helt eller delvis betalas av kunden, kommer de inte att krävas ges eller presenteras för användning på annat håll på grund av inslaget av konkurrens.

 

LEVERANTÖRER

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

Silos

Silor

Här hittar du ett stort utbud av olika silor i plast. Oavsett om du behöver cylindriska eller koniska silor för vattenrening, viltfodersilor, lagertankar, transporttankar eller något annat så har vi lösningen för dig.

Silor för industrin

Dansk Rotations Plastic erbjuder en lång rad produkter för olika branscher, bland annat silor. I menyn här nedanför kan du se hela vårt produktutbud. Tveka inte att kontakta oss via telefon eller genom att fylla i vårt kontaktformulär om du har frågor kring vårt sortiment av silor här nedan. Vi är alltid redo att svara på frågor.

Visste du att?

Man söker desperat efter en teknik för att framställa stora plastföremål på ett någorlunda enkelt sätt.

Experiment gjordes med gjutningen av polyetengranulat i vissa råjärn mögel, som upphettades upp och resultatet blev därefter.

Du kan inte smälta granulerna ut till färdiga fartyg, men kunde se möjligheterna.

Plastpulver var fallet, det kan smälta fullständigt samman till färdiga produkter.

 
 
Varenr: 25-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 90-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 300-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 400-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 500-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 600-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1100-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 1400-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Varenr: 2000-1
Varenr: 3500-2
Shop nu

Silo Cylindrisk

Call for price
Sales price:

» Se produktet

Silor av hög kvalitet underlättar din produktion

Utvecklingen har gått framåt sedan silor endast byggdes i betong. De har ofta varit ett prisvärt alternativ vid förvaring  i bulk. Användningsområden har varit många. Här har man förvarat både säd, djurfoder och cement.

Satsa gärna på silor av hög kvalitet, särskilt om de spelar en viktig roll inom produktionen och används frekvent. I vårt utbud finns både koniska och cylindriska silor med flera olika användningsområden.

Många av våra silor används inom kemikalieindustrin

Silor är bland annat lämpade  för vattenbehandling inom kemikalieindustrin. De är tillverkade med hjälp av en speciell teknik som kallas rotationsgjutning. Materialet består av PE plast. Plasten Polyeten har hög elasticitet och klarar temperaturer ner till -60 grader. Plasten finns i varierande grader av densitet och hårdhet.

Våra produkter har god isoleringsförmåga och är enkla att rengöra, inte minst för att innehållet inte klibbar fast lika lätt på den glatta ytan. Materialet i plast är dessutom lättviktigt och smidigt att hantera.

Många av våra cylindriska silor är självbärande. De vilar på ett rejält stativ samt har ett återförslutningsbart lock vilket gör att smuts och föroreningar inte kan sippra in. Vi har även en silo i sortimentet som passar bra till utfodringar av fasaner. Den mörkgröna silon har tre ben och står mycket robust på marken. Den finns in två varianter för antingen spannmål eller majs.

Några av våra silor säljs utan stativ. Vid tömning krävs det dock att man har ett stativ till hands. Kika runt i vårt sortiment och finn en silo som passar ditt behov bäst.

Fördelar med rotationsgjutna plastdelar